خانه / آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر

آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر

توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون مبانی کامپیوتر

تعداد 40 سوال تستی

که به طور تصادفی انتخاب شده اند
طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای